Klasvoll maskinstasjon AS
Du er her: Hjem > Om oss

Om oss

Klasvoll Maskinstasjon AS ble stiftet 15.januar 1985. Virksomheten var imidlertid operativ i marked flere år tidligere, men da som et privat eide selskap. Selskapets satsingsområde har hittil i all hovedsak vært innenfor området maskinentreprenør.

Oppdragstypene vi utfører er bygging av infrastrukturanlegg, vei, vann, avløp, sprenging, massetransport, maskintransport, transport i vegløs terreng, samt produksjon av storstein, pukk, grus og forskjellige massetyper i eget brudd.

I 2014 startet vi opp med produksjon av stein, pukk, grus og forskjellige finmasser.  Vi har eget knuseverk, både grov og finknuser samt sikteverk. Her har vi langsiktig leieavtale på et meget godt massetak i Straumfjordbotn i Nordreisa kommune.  Vi har full CE-merking for produksjon på dette anlegget.  Årsproduksjon ligger foreløpig på mellom 120.000 og 150.000 m3.

Kompetanse

Vi har etter hvert opparbeidet oss betydelig kompetanse relatert til infrastrukturutbygging av vindkraftverk.  Kompetansen er tilegnet bla. ved vår deltakelse i utbyggingen av Havøygavelen vindmøllepark.  Videre har vi utført som hoved entreprenør den totale utbygging av testfeltet for vindkraft på Sandhaugen Kvaløya i Tromsø kommune

Referanser

Av større oppdrag de senere år kan vi nevne utbygging og rassikring  StorUra i Lyngen for Statens Vegvesen, (til da Europas største av dette slaget)   renovering/fornying av damanlegg Rottenvik i Lyngen for Troms Kraft Produksjon AS, tre VA anlegg for Nordreisa kommune, et VA anlegg for Tromsø kommune, et Va anlegg for Kåfjord kommune, utbygging av Tyttebærelva kraftverk for Småkraft AS samt utbygging av ny riksveitrase E6 Storsandnes-Alta.  Sistnevnte prosjekt ble utført i samarbeide med en av våre kollegaer via et eget arbeidsfellesskap.  Prosjektene er utført som hovedentreprise.  For tiden gjennomfører vi et UE oppdrag for Skanska Norge AS i forbindelse med tunell gjennom Sørkjosfjellet i Nordreisa kommune.  Oppdraget har en kontraktsverdi på ca 70 mil., og skal gjennomføres i 2016 og 2017. 

Selskapets administrasjon er liten men effektiv, og operer like godt ute i felten som inne på kontoret. Selskapet har sentral godkjenning som følger:  Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming kl 3, Utføring av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjoner, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2.  I tillegg så er vi  StartBank sertifisert i Kvalifikasjonsordningen for Bygg og Anleggs-næringen, samt at vårt firma er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden. Sellihca Certificate of Pre-Qualification.

Maskinpark, ansatte og aktivitet

Selskapet disponerer en topp moderne maskinpark der hovedelementene ble fornyet i 2016, noe som bla. har sikret oss betydelig oppdrag innenfor offentlig sektor og større riksdekkende entreprenører.  Selskapet sysselsetter i dag 25 ansatte på årsbasis.

De fleste av selskapets ansatte har alle nødvendige  sertifikater. ADK1 sertifikat  innehas av både prosjekt og anleggsledelse. Sertifikat for bergspregning og sertifikat for bergspregningsleder innehas av daglig leder.  Løpende vedlikehold av maskinparken utføres på eget maskinverksted av ansatte med lang og allsidig erfaring på området.  Her har vi også gode løsning for feltreperasjoner når slike behov oppstår.

Våre kontorer finner du i MultiNord bygget, Hovedveien 62 i Sørkjosen.  Andre etasje i bygget leies i sin helhet av Statens Vegvesen, prosjektkontor for regionen.  Første etasje av bygget leies av Avfallsservice AS, Advokat Per Digre AS og Klasvoll Maskinstasjon AS  Bygget eies av KLM AS’s styreleder Jan Olaussen via eiendomsselskapet Klasvoll Eiendom AS.