Klasvoll maskinstasjon AS
Du er her: Hjem > 

Nye aktivititeter i regionen

Kilde: Framtid i Nord

Tirsdag inviterte Statens vegvesen til anbudsbefaring for bygging av rassikringstunellen gjennon Nordnesfjellet. Prosjektet til 1,1 millarder kroner er å anse som et stort, men forholdsvis lite komplisert tunnelprosjekt .

Og prosjektleder i Statens Vegvesen, Gudmund Løvli kan forsikre alle om at det er trygt å sprenge seg vei gjennom Nordnesfjellet, på tross av ustabile fjellpartier, både vet Jettan og Indre Nordnes.

– Det er gjort nøye vurderinger av eksperter, og sprengladningene skal ikke utgjøre noen fare for fjellskred, forteller Løvli.

Små rystelser

Geolog i Statens vegvesen, Elisabeth Rasmussen utdyper hva som er gjort av undersøkelser utført av blant andre NGU.

– Rystelser i berggrunn fra sprengning avtar betraktelig med avstand. For hver 8-10 m halveres styrken på rystelsene. De aktive ustabile fjellpartiene ved både Indre Nordnes og Jettan har begge flere hundre meters avstand til selve tunnellen, sier geologen, og viser til lignende tunneller i andre deler av verden med ustabile fjellpartier.

Jordskjelvmålinger

Men for å forsikre lokalbefolkningen rundt Lyngenfjord, skal Statens vegvesen sette opp seismikkmålere ved Indre Nordnes og Jettan, samme type måleinstrumenter som brukes for å måle jordskjelv. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Nordnorsk fjellovervåking, og selve målingene skal utføres av NORSAR i Tromsø.

– Dette gjøres for å overvåke rystelsene fra sprengning på vestsiden av fjellet i starten av tunneldrivingen, opplyser prosjektleder Løvli.

Oppstart 2015

Rassikringstiltaket gjennom Nordnesfjellet er ventet å starte opp rett over nyåret, og skal stå ferdig 2017/18.

Tirsdagens anbudsbefaring kan indikere på at mange entreprenører er interresert i prosjektet, og Prosjektleder Løvli er svært fornøyd med at så mange viser sin interesse.

Ifølge han åpner anbudsrunden den 23. september, og i løpet av oktober måned skal det være klart hvem som får milliardkontrakten.

– Når prosjektet er ferdigstilt, er en av landets mest utsatte veistrekninger skredsikret, samt en forkortning av E6 på vel 8 km, avslutter Løvli.