Klasvoll maskinstasjon AS
Du er her: Hjem > Organisasjon

Organisasjon

Klasvoll Maskinstasjon AS er organisert som et privat aksjeselskap. Vårt organisasjonsnummer er 936 217 761.  Selskapet er Foretaksregistrert.

Styreleder

Jan Olaussen er selskapets grunder og styreleder, og er blant mange ting viden kjendt for alltid å fremskaffe geniale løsninger på problemer som måtte oppstå. Jan trives aller best ute i felten som problemløser og veileder for ungutta....
Bilde+Reidar+Olaussen_75x56

Daglig leder

Reidar Olaussen overtok pr. 01.01.2006 stillingen som daglig leder i Klasvoll Maskinstasjon AS, en funksjon han kombinerer med prosjektrelaterte aktivitet. Reidar er naturlig mye på "farten", men du finner også han "ofte" ute på en maskin, på et anlegg eller på vårt maskinverksted.

Kontor/Økonomi

Kontor og økonomifunksjonene ivaretas av Per Jarle Steinsvik fra våre kontorer i MultiNord bygget i Sørkjsoen.

Bilde+K%C3%A5re+Olaussen_75x56

Teknisk leder

Kåre Olaussen er vår tekniske leder, og jobber i hovedsak med vedlikehold og oppgradering av maskinparken. Normalt finner du Kåre på vårt maskinverksted oppe i Hyssingjord, men kanskje like ofte ute på et av våre mange anlegg med en skiftnøkkel foran og en bak. For Kåre finnes det ikke noen problem, alt har sin løsning selv om noe vil ta litt tid.

Anleggsleder

Bård Hamari er vår anleggsleder, og inngår i vår prosjektorganisasjon. Bård har lang og allsidig erfaring fra det som finnes av anleggsmaskiner, og er bla. kjent for å måtte ta over der andre har gitt opp. Bårds arbeidsdag er stort sett i en eller annen maskin, hvor han med stor dyktighet administrerer den daglige aktivitet på anlegget.

Tidvise funksjoner

Johnny Nygård fungerer tidvis som bas/arbeidsleder på våre anlegg. Johnny er vår gran old man, rolig og avbalansert, men med en unik praksis og erfaring fra de aller fleste områder innenfor vår bransje. Johnny deltar i de aller fleste operasjoner ute på anleggene, og i perioder er han også tilknyttet vedlikeholdsavdelingen på vårt maskinverksted oppe i Hyssingjord.
Bilde+Torvin+Skogly_75x56

Verneombud

Torvin Skogly er verneombud, og ivaretar denne funksjon i kombinasjon med jobben som maskinfører. Torvin er en av våre "veteraner", og den av våre maskinførere som for tiden har lengst sammenhengende fartstid i Klasvoll Maskinstasjon AS.
Vedlegg: Blank