Klasvoll maskinstasjon AS
Du er her: Hjem > Godkjenninger

Godkjenninger, Sertifikater, HMS og KS systemer

Klasvoll Maskinstasjon AS med org.nr: 936217761 er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan-og bygningsloven av 27.06.08 §22-1 og forskrift om byggesak av 26.03.14 nr. 488 (SAK10)  Den sentrale godkjenningen er gyldig frem til 14.10.2017.

Klasvoll Maskinstasjon AS har sentral godkjenning - Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3.  Utførelse av overordnet ansvar for utførelse (bygninger, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjer) i tiltaksklasse 2.

Vårt firma er kvalifisert som leverandør i StartBANK Bygg og anleggsnæringens leverandørregister. Om Achilles: Achilles Gruppen er et globalt selskap som er ledende innen området leverandørinformasjon og støtteverktøy ved anskaffelser. Achilles hovedvirksomhet i Norden er å drifte kvalifikasjonsordninger og leverandørregistre for flere ulike bransjer; transport-, energi-, olje, samt bygg- og anlegg. Achilles’ tjenester skaper både muligheter for firmaer og reduserer risikoen i anskaffelsesprosessen. Les mer på www.achilles.no.

Sellihca Certificate of Pre-Qualification

Vårt firma er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden. Om Sellihca: Sellihca kvalifikasjonsordning og leverandørregister er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske energiorganisasjoner. De deltakende organisasjonene bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester. Sellihca drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles. Les mer på www.sellihca.com. Om Achilles: Achilles Gruppen er et globalt selskap som er ledende innen området leverandørinformasjon og støtteverktøy ved anskaffelser. Achilles hovedvirksomhet i Norden er å drifte kvalifikasjonsordninger og leverandørregistre for flere ulike bransjer; transport-, energi-, olje, samt bygg- og anlegg. Achilles’ tjenester skaper både muligheter for firmaer og reduserer risikoen i anskaffelsesprosessen. Les mer på www.achilles.no.

HMS/KS System

Vår bedrift benytter Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sitt nettbaserte KS og HMS system som er tilpasset bygg og anlegg med prosjektrelatert dokument – og styringssystem. Systemet er ISO-9001:2008 godkjent som KS/HMS system. I systemet finnes maldokumenter som er tilpasset vår bransje og våre arbeidsoppgaver i form av rutiner, instrukser, sjekklister og skjemaer. Dokumenter oppdateres i sentralt register etter hvert som lovverket endres slik at vi som firma til enhver tid innehar oppdaterte dokumenter. I tillegg til standardmaler opprettes det tilpassede prosjektdokumenter til ethvert prosjekt som lagres i systemet som dokumentasjon. Målsetting KS/HMS Klasvoll Maskinstasjon AS har som målsetting å forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres. Alle ansatte i bedriften må følge bedriftens Hms- rutiner og være med å skape en trygg og god arbeidsplass. Bedriften skal for alle tjenester som leveres ha høy kvalitet / service og forplikter seg til aktivt å følge opp og overvåke at alle ansatte medvirker til å skape og holde et høyt nivå på sikkerhet og miljø og at dette løpende forbedres gjennom godt samarbeid i alle ledd i bedriften. Sted/dato: 31.08.2012 Firma: Klasvoll Maskinstasjon AS Daglig leder : Reidar Olaussen (Sign)

Sertifikater

Alle våre maskinførere har nødvendige sertifikater, maskinførerbevis og sikkerhetskurs på utstyret de betjener. Sammens med allsidig praksis fra forskjellige maskintyper, og en løsningsorientert ståpåvilje, tror vi at våre ansatte står godt rustet til å utføre de fleste oppdrag som naturlig faller under vårt segment. ADK1 sertifikat innehas av både daglig leder og anlegg/prosjektledelse. Vi har videre ansatte med både bergspregningssertefikat og bergspregningsledersertefikat.