Klasvoll maskinstasjon AS
Du er her: Hjem > 

Bygging av sjøfylling ved Jubelen er i gang

Klasvoll Maskinstasjon AS har ferdigstillet kai/utskipningsrampe for stein og masser til sjøfyllinga ved Jubelen.  LNS Saga som er hovedentreprenør for oppdraget, begynte for en liten uke siden fjerning av leirmasser og infylling av stein.  Leirmassene blir ført ut med pram til godkjendt lagringsplass, og steinmassene som er lagret på kaiommrådet blir tatt ut med en pramtype som kan tippe kassene til begge sider.  Klasvoll Maskinstasjon AS har foruten byggingen av kai,  alt av masse/steintransport, opplasting og annet maskinarbeid i tilknytning til oppdraget.