Klasvoll maskinstasjon AS
Du er her: Hjem 

Ny hjemmeside under produksjon

Klasvoll Maskinstasjon AS er i ferd med å gå over til ny hjemmeside.  Denne side vil lengere ikke bli hold oppdatert mer enn høyst nødvendig.  Vi regner med at den nye siden skal være oppe å kjøre i løpet av Oktober måned.  Ha en fantastisk  sommer, høst og begynnende vinter  i nord som i sør.

Ny CAT 312 EL gravemaskin til KLM AS

Cat 312 EL_72x54

Klasvoll Maskinstasjon AS har ingått avtale med Pon Equipment AS om levering av en ny Caterpillar 312 EL Gravemaskin.  Også denne  blir levert med Sitech GCS900 Dobbel GPS (3D) styring.  Utstyret forventes å være levert i løpet av Oktober måned.

Bygging av sjøfylling ved Jubelen er i gang

IMG_3787_72x54

Klasvoll Maskinstasjon AS har ferdigstillet kai/utskipningsrampe for stein og masser til sjøfyllinga ved Jubelen.  LNS Saga som er hovedentreprenør for oppdraget, begynte for en liten uke siden fjerning av leirmasser og infylling av stein.  Leirmassene blir ført ut med pram til godkjendt lagringsplass, og steinmassene som er lagret på kaiommrådet blir tatt ut med en pramtype som kan tippe kassene til begge sider.  Klasvoll Maskinstasjon AS har foruten byggingen av kai,  alt av masse/steintransport, opplasting og annet maskinarbeid i tilknytning til oppdraget.

SKANSKA fikk jobben med videreføring av Sørkjostunellen

Skanska tunell_72x54

- Nå gleder vi oss til å komme i gang igjen. Vi tar sikte på å signere kontrakten med Skanska i slutten av juli, og arbeidet gjenopptas trolig i august eller september, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Statens Vegvesen i en pressemelding.

Vi bygger kai for opplasting av pram i forbindelse med sjøfylling

20150707_074741_73x41

I forbindelse med raset i Sørkjosn etableres det en sjøfylling ved stedet Jubelen.  Uttransport av leire og inntransport av stein foregår med spesielle prammer.  LNS Saga Ehf fra Island er hovedentreprenør, og vi er igjen engasjert av dette selskapet til å bygge kai for utskiping forankret i fjell.  Vi skal også utføre  massetransport til utlastingspunkt og opplasting av pram.

Ny Cat 329 gravemaskin

Cat 329 E_72x54

Klasvoll Maskinstasjon AS har bestilt og får i løpet av uke 12/2015 levert en ny Cat 329 gravemaskin med GPS styring.  Maskinen skal rett ut i produksjon i fobindelse med kontrakten vi har for OSSA med bygging av veg i dagen E6 Langslett-Sørkjosfjellet.

Klasvoll Maskinstasjon AS har ingått avtale med Ossa

Talvik 20 06 2007 031_75x57

I forbindelse med at Ossa (Obras Subteraneas) skal ta ut tunellen gjennom Sørkjosfjellet, så har KLM AS i dag signert avtale med selskapet som blandt annet betyr at vi skal bygge ny vegtrase i dagen fra Langslett til tunellinnslaget ved Sørelva.  Vi starter på oppdraget mandag 8. desember 2014, og håper vi får værgudene med oss med en mild og snefattig vinter.

Spanjolene skal sprenge tunell

tunnel_mm[1]_75x42

Kilde: Framtid i Nord

Anbudsrunden startet tidligere i år og til sammen fire entreprenører har siden da vært interessert i å ta på seg oppdraget. Obras Subterraneas (OSSA) fikk til slutt tilslaget på det massive arbeidet. - Avtalen underskrives til uka - den 28. august, forteller prosjektansvarlig Gudmund Løvli i Statens vegvesen. Det spanske selskapet har beregnet kostnadsrammen på utbyggingen til 400 millioner kroner.

Nye aktivititeter i regionen

SAXoPicture-07A4015C-176823841[1]_72x40

Kilde: Framtid i Nord

Tirsdag inviterte Statens vegvesen til anbudsbefaring for bygging av rassikringstunellen gjennon Nordnesfjellet. Prosjektet til 1,1 millarder kroner er å anse som et stort, men forholdsvis lite komplisert tunnelprosjekt .

Fellesferie

Vi tar fellesferie i ukene 29, 30 og 31  All produksjon tas ned etter arbeidstidens slutt torsdag 10. juli, og vi starter opp igjen mandag 4. august  Vi ønsker våre ansatte og alle der ute en riktig god og trivelig sumar...